BẢNG GIÁ LÀM HỒNG & TRỊ THÂM

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Làm hồng môi (5 – 7 buổi) 5,000,000 – 8.000.000 vnđ
Làm hồng cô bé (5 – 7 buổi) 8.000.000 – 15,000,000 vnđ
Làm hồng nhũ hoa (5 – 7 buổi) 8.000.000 – 12,000,000 vnđ
Xử lý thâm bẹn mông, nách 400,000 vnđ

BẢNG GIÁ TRỊ THÂM TẠI MIMOSA SPA & CLINIC 

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị thâm nách (5 lần) 7.000.000 vnđ
Trị thâm bẹn (5 lần) 7.000.000 vnđ
Trị thâm mông (5 lần) 7.000.000 vnđ
Trị thâm gối (5 lần) 7.000.000 vnđ

    Đăng ký thông tin