BẢNG GIÁ TRIỆT LÔNG

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Triệt lông nguyên body 15.000.000 vnđ
Triệt lông chân 6.000.000 vnđ
Triệt lông ngực – 1 năm 4.000.000 vnđ
Triệt lông tay – 1 năm 3.500.000 vnđ
Triệt lông mặt – 1 năm  3.000.000 vnđ
Triệt râu quai hàm – 1 năm 3.000.000 vnđ
Triệt lông vùng bikini – 1 năm 3.000.000 vnđ
Triệt lông bụng – 1 năm 2.500.000 vnđ
Triệt lông nách – 1 năm 2.000.000 vnđ
Triệt râu mép – 1 năm 1.000.000 vnđ

Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Mimosa Spa & Clinic

    Đăng ký thông tin